MSCEIA

Home > News

News

13 Jun 2017 प्रेरणा जनहित मंच मे २०१७
15 Jan 2017 ५५ वी आमसभा नोटिस
11 Jan 2017 प्रेरणा जनहित मंच जानेवारी अधिवेशन अंक २०१७
05 Dec 2016 UDIO विझा कार्डद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध केलेबाबत
04 Dec 2016 www.msceia.in व सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची नाव नोंदणी करणे बाबत
03 Dec 2016 परीक्षा परिषदेचे ऑनलाईन पेमेंट बाबतचे पत्र
07 Oct 2016 कार्यकारणी सभा दि. १६/१०/२०१६ विषयपत्रिका
12 Sep 2016 सॉफ्टवेअर लायसन्स बाबत सविस्तर निवेदन
10 Aug 2016 परीक्षार्थींसाठी परीक्षेसंबंधी सर्व साधारण माहिती, सूचना व गुणदान पद्धत
10 Aug 2016 जी.सी.सी.- टी.बी.सी. परीक्षा ऑगस्ट २०१६ परीक्ष्याच्या तारखांबाबत
24 Jul 2016 ISM सॉफ्टवेअरचे परवाना(License)मिळणेबाबत
24 Jul 2016 ISM 6.2 Licence software for all Typing Institutes. Kindly Download from following location
20 Jul 2016 नवीन कार्यकारणी सदस्य संमतीपत्र
15 Jul 2016 मॅनुअल टायपिंग मुदतवाढी बाबतचे शासन आदेश
11 Jul 2016 Timetable of Pre Exam June 2016
02 Jul 2016 www.msceia.in व सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची नाव नोंदणी करणे बाबत
17 Jun 2016 बीड, अकोला व पालघर जिल्हा स्विकृत सदस्य निवड अंतिम यादी
17 Jun 2016 IMPORTANT- GCC-TBC 30 WPM परीक्षा जाने २०१६ -जून २०१६ या सत्राकरीताचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक
15 Jun 2016 जीसीसी परीक्षा जून २०१६ बाबत.
12 Jun 2016 स्विकृत सदस्य निवड अंतिम प्रारूप यादी व उमेदवारी अर्जDeveloped By : SantoshTech
Copyright © at msceia.com