MSCEIA

Home > News

News

22 Jan 2019 56th AGM Proceding
27 Dec 2018 महाराष्ट्र राज्य टंकलेखन लघुलेखन शासनमान्य संस्थांची संघटना मुंबई पंचवार्षिक निवडणूक २०१८-१९ ते २०२४-२५ माघारी नंतरची अंतिम उमेदवार यादी
19 Dec 2018 छाननी/हरकती नंतरची पात्र उमेदवारी अर्जाची जिल्हा निहाय यादी, व शुद्धीपत्रक
19 Dec 2018 नामनिर्देशन (उमेदवारी) अर्ज माघारी बाबतचा नमुना फार्म
20 Dec 2018 प्रेरणा अंक डिसेंबर २०१८
17 Dec 2018 म. रा. ट. ल. शा. स. स. पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक १६/१२/२०१८ (नामनिर्देशन उमेदवार पत्रांची जिल्हानिहाय यादी )
05 Dec 2018 MSCEIA पंचवार्षिक निवडणूक अधिसूचना नियमावली नामनिर्देशन पत्र
05 Dec 2018 Funds & Change Reports
15 Nov 2018 संलग्न जिल्हा संघटनांचा निवडणूक कार्यक्रम २०१८-१९ ते २०२४-२५
27 Sep 2018 प्रेरणा जनहित मंच सप्टेंबर २०१८
21 Sep 2018 सभासद वर्गणी बाबत मंजूर उपविधी
27 Aug 2018 प्रारूप यादी नियमावली
25 Jun 2018 नाशिक मीटिंग अजेंडा
10 Apr 2018 प्रेरणा जनहित मंच एप्रिल २०१८
20 Feb 2018 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने सर्व खात्यास राजपत्र पाठवून संगणक टंकलेखन कोर्स नोकरभरती साठी लागू करणेबाबत
26 Jan 2018 ५५ वी आमसभा इतिवृत्त
17 Jan 2018 प्रेरणा जनहित मंच जानेवारी २०१८
13 Jan 2018 आमसभा नोटीस, मागण्या आणि बँक स्टेटमेंट्स
13 Jun 2017 प्रेरणा जनहित मंच मे २०१७
15 Jan 2017 ५५ वी आमसभा नोटिसDeveloped By : SantoshTech
Copyright © at msceia.com